Page 1 of 1

ØMS spill 2014

PostPosted: 06 Feb 2014 15:45
by Løkke
2014 blir et godt spillår. Dessverre sliter vi fremdeles med få spillområder. Noe som er felles for de fleste Airsoft klubber. Det er mange storspill som arrangeres i løpet av året. Verdt å nevne er WOTB, Berget, Hart & Minds og Ghost Zone.

På hjemmebane er følgende spill under planlegging (Lista oppdateres fortløpende). Datoer og hvor det spilles kommer. Et eller flere spill blir Invite Only. Samtlige er MilSim spill (Untatt xmas) og det vil stilles krav til uniformer, ammo, Battletac og samband.

-----------------------------------------------------------------------------

Image

Scenario:

<CNNN News:>
ACME Inc. is one of the worlds largest shoulder to air missile suppliers. They are in the front of development. Rumors say they have lost their new GPS tracking system going to be implemented (upgrade) into their old H.A.R.M.S weapon system.

The new GPS system was lost in Langtvekkistan during transportation between two off ACME's secret research stations

H.A.R.M.S ( High Altitude Radar Missile System). The weapon is actually a smal hand-held missile able to radar scout large areas and attack anything. An ACME Inc. employee said: “You don't want to get in HARMs way...)
<End News.>

<Press release (1) from Acme Weapon Systems Inc. :>
One of our H.A.R.M system upgrade has been lost in Langtvekkistan during transportation. Acme intel knows the system has been captured by the local militia. Acme has offered $1000 000 for the unit. Turned down by the militia. Use of force will be necessary. PMCs are wanted. Be advised: Acme will not hire Punks, only professionally soldiers who has the skill and guts to do the job. Acme may be contacted via satlink to set up a meeting.
<End off message.>

-----------------------------------------------------------------------

Image

Scenario: Er løst basert på en historisk hendelse mellom 1860-1865.

Den gangen var en frontlinje forholdsvis stasjonær. Angripende part prøvde ut en ny taktikk.

Planen var å opprette fremskutte nøkkelpunkter som artilleri, ammunisjons depoter, KO område osv bak fiendens linjer.

Kavaleri og infanteri skulle bryte igjennom fronten og sikre disse områdene. Når dette var gjort skulle grenader avdeliger rykke inn i områdenne og bygge opp nødvendig befestninger og artilleri.

Det gikk ikke etter planen. Infanteri og kavaleri ble slaktet ned. Men de klarte å bryte fronten og redusere fiendens forsvarere.

Grenaderene (Combat Engineers i dette spillet) "valgte" å løse sine oppdrag selvom de ikke hadde noen sikrede områder å etablere seg i. Dette klarte de, men med store tap. Så store at grenader avdelingene ble oppløst. Overlevende ble overført til andre våpengrener.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Image

Scenario:
Kebastan: (KDF, Kebastan Defence Forces)
Uniform: Tysk, Woodland og DPM
Kongedømme. Et land med lang historie. Et fattig land som tidligere dominerte hele land området. Flere provinser har løsrevet seg de siste årene. Kebastan ønsker å gjeninnta sin dominans. Landet mangler naturressurser som olje, verdifulle mineraler og metaller. Et godt landbruk gjør at landet fremdeles er en maktfaktor i området.

Luberia (AOL, Army Of Luberia)
Uniform: Norsk eller lignende.
Tidligere en liten provins underlagt Kebastan, men nå løsrevet. Det velges en president hvert 6 år. Nåværende president går inn i sin 3 periode. Landet er preget av fattigdom. Landbruket er minimalt. Inntektene kommer fra utvinning av olje i liten skala. Men ressursene begynner å ta slutt.

Uncharted:
Ett området uten navn som ligger mellom Kebastan og Luberia. Begge land har sett "Uncharted" som uvesentlig og ikke gjort krav på det. Ved en tilfeldighet fant geologer, som lette etter dinosaur fossiler, overraskende store menger diamanter i området.

Konflikt:
Både Luberia og Kebastan legger nå krav på området. Og er villige til å bruke makt for å sikre seg "Uncharted". Begge land har mobilisert det lille de har av militære. Under Luberias løsriving forekom harde kamper i området. Begge parter prøver nå å sikre seg militært utstyr etterlatt fra konflikten. Materiell og faste installasjoner som ikke kan flyttes på, skal destrueres.

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------

Image

Snart er det jul, og jul betyr julespill.

Dette blir et lettbeint hyggespill for nye og gamle airsoftere, ikke seriøst nok til å kalles milsim, men med såpass rolig og bedagelig tempo at det ikke blir speedball heller. Vel møtt :)

Scenario:
Kommer.


.